Hoa quả sạch

Xem dưới dạng Lưới Dạng sách

12 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Dưa hấu/ 1kg
  45.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 2. Đu đủ/ 1kg
  19.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 3. Hồng xiêm/ 1kg
  Giá đặc biệt 36.000 ₫ 40.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 4. Sầu riêng/ 1kg
  70.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 5. Vải thiều Thanh Hà/ 1kg
  40.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 6. Cam cao phong/ 1kg
  Giá đặc biệt 35.000 ₫ 40.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 7. Kiwi xanh/ 1kg
  60.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 8. Lê Hàn Quốc/ 1kg
  80.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 9. Chuối sạch/ 1kg
  15.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 10. Táo Mỹ/ 1kg
  80.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 11. Nho đen Mỹ/ 1kg
  120.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 12. Nho đỏ Mỹ/ 1kg
  120.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
Xem dưới dạng Lưới Dạng sách

12 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang