Lương thực

Xem dưới dạng Lưới Dạng sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Đậu đỏ Thu Dung gói 200g
  15.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 2. Đậu xanh bóc vỏ Thu Dung gói 500g
  15.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 3. Đặc sản gạo lứt miền bắc túi 1kg
  68.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 4. Gạo tám thơm Hải Hậu túi 1kg
  Giá đặc biệt 100.000 ₫ 120.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 5. Gạo nếp cái hoa vàng túi 1kg
  150.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 6. Gạo nếp đen Điện Biên túi 1kg
  150.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 7. Gạo nếp nương Điện Biên túi 2kg
  300.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 8. Gạo ngon Thái Hồng túi 5kg
  Giá đặc biệt 470.000 ₫ 500.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 9. Đậu đen Thu Dung gói 200g
  15.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
Xem dưới dạng Lưới Dạng sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang