Thịt sạch

Xem dưới dạng Lưới Dạng sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Thịt ba chỉ/ 1kg
  120.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 2. Móng giò/ 1kg
  80.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 3. Thịt nạc mông/ 1kg
  Giá đặc biệt 110.000 ₫ 130.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 4. Thịt nạc vai/ 1kg
  130.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 5. Sườn non/ 1kg
  120.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 6. Sườn non rút xương/ 1kg
  180.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 7. Thịt thăn bò/ 0.5kg
  Giá đặc biệt 199.000 ₫ 250.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
 8. Đùi gà chặt miếng/ 1kg
  125.000 ₫
  -
  +
  Thêm để so sánh
Xem dưới dạng Lưới Dạng sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang